Loading...
Home 2019-01-03T10:16:14+00:00

Noodhulp Hoorn van Afrika

Door hevige droogte in grote delen van Afrika dreigt een humanitaire ramp. Miljoenen mensen lijden honger. Na maanden van gebrek aan regen is er een groot watertekort, waardoor de oogst mislukt en vee sterft. Mensen hebben dringend hulp nodig.

Diverse organisaties waren al actief in de getroffen gebieden en inmiddels zijn extra noodhulpprogramma’s opgestart om inwoners te helpen bij de dramatische gevolgen van de droogte. Het cluster is actief in Ethiopië, Malawi, Oeganda, Soedan, Zuid-Soedan en Zuid-Afrika. In eerste instantie ontvangen vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en gezinnen met jonge kinderen voedselhulp en medische zorg. Tegelijkertijd wordt samen met lokale partners gewerkt aan structurele oplossingen van het steeds terugkerende droogteprobleem. Zo worden er waterreservoirs aangelegd en hersteld, en nieuwe watertappunten aangelegd.

El Nino

De droogte en dreigende hongersnood in Oost-Afrika staan niet op zichzelf, maar zijn het gevolg van klimaatveranderingen. Een uitzonderlijk sterke El Nino (een natuurverschijnsel waardoor het zeewater opwarmt) speelt hierbij een belangrijke rol. De droogte in Afrika is hierdoor dit jaar extremer dan gebruikelijk.

Hulp aan de allerarmsten in India, Nepal en Buthan

Stichting 1 Kronieken 29:14b ondersteunt Good News Friend Ministries. Deze organisatie is opgericht in 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India, Nepal en Buthan; (wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. Deze hulp gaat hand in hand met het verspreiden van het evangelie, vanuit de Christelijke grondhouding van de stichting.

Hulp wordt gegeven door het Family Care programma, waarbij jonge gezinnen drie jaar lang de mogelijkheid krijgen om voor hun kinderen te zorgen. Er wordt voorzien in de eerste basisbehoeften met als doel dat de gezinnen weer hoop hebben op een goede toekomst en op eigen benen kunnen gaan staan.

Ondersteuning van de bijbelschool; financiële ondersteuning voor het gebouw en vervoer.

Verspreiding van het Woord in India, elke vrijdag wordt er door Victoria Raja gepreekt voor vrouwen. U kunt deze uitzending tussen 15.00 en 15.30 uur bekijken via www.jtktv.org.

Hulp na overstromingen die oogst vernietigt: In 2017 is door de overstromingen in augustus en september de winteroogst in de zuidelijke delen van de Far West en Oost Nepal verloren gegaan. Meer dan 64.000 hectare met gewas is vernietigd in de 10 ergst getroffen gebieden. We kunnen met de reeds ontvangen giften 100 gezinnen in de Far West helpen met voedsel voor het komend half jaar. Pastor Sam D Shadrock zal samen met pastor Binod voor de kerst de hulpgoederen brengen. Als we voldoende geld binnen krijgen kunnen we zeker nog 50 andere gezinnen helpen.

de nieuwsbrief van december 2017 kunt u hier downloadenFinanciële adoptie voor kinderen, gezinnen en granny’s in Afrika, Oost-Europa en Azië

De stichting ondersteunt diverse organisaties door het sponsoren van kinderen, gezinnen en granny’s (ouderen) in Egypte, Oeganda, Tanzania, Kenia, Ethiopië, Lesotho, Indonesië, Moldavië en Oekraine.

 Emmanuel Christian College

Het Emmanuel Christian College (ECC) is een interkerkelijk onderwijsinstituut dat zich ten doel stelt de diverse samenleving in Zuid Sudan en Afrika te dienen met ontwikkelingsgericht onderwijs. Het instituut is in 2001 door de organisatie Open Doors opgericht als bijbels trainingscentrum. Inmiddels is het ECC uitgegroeid tot een college dat verschillende opleidingen aanbiedt die worden afgesloten met een (Bachelor)diploma of een officieel certificaat.

Ons doel

“Een zelfbewust en volgroeid volk dat excelleert op het academische vlak, zich geworteld weet in het Woord van God en Hem aanbidt.”

Dat willen wij bereiken door…

“Het creëren van een holistische kerk en samenleving in Zuid Sudan (en daarbuiten) door middel van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit doen we door mannen en vrouwen die God volgen de kennis en vaardigheden te bieden om duurzame gemeenschappen te ontwikkelen.”

Zie ook: www.eccollege.nlHet Passion biedt dak- en thuislozen een moment van rust en bezinning

 

Ondersteuning van Time-outvoorziening Het Passion. Deze baken van rust ligt in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen.

Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie op de website van het Passion: https://www.hetpassion.nl

Herstel van voedselzekerheid in Jonglei, Zuid Soedan

Conflicten tussen verschillende stammen en de overheid hebben ervoor gezorgd dat de levens van veel mensen in Zuid-Soedan zijn verstoord en ontwricht. Veel mensen ontvluchten nog steeds het geweld en kunnen alleen overleven op voedselhulp. Veel landbouwgrond is verwoest en daarnaast heerst er elk jaar weer enorme droogte in dit land, waar afgelopen jaar de hongersnood werd uitgeroepen. Deze dodelijke cocktail van conflict en droogte zorgt ervoor dat veel inwoners van Zuid-Soedan niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. ZOA heeft dit project opgezet om de kwestbare bevolking te ondersteunen met directe voedselhulp, maar wil ook zo snel mogelijk naar de lange termijn kijken. Daarom worden er gereedschapsmaterialen en zaden uitgedeeld zodat mensen weer zo snel mogelijk hun eigen voedsel kunnen verbouwen, hiermee bouwen we aan de zelfstandigheid van de mensen daar.  Stichting 1 Kronieken 29:14b ondersteunt dit project.

Ondersteuning ICP

ICP staat voor International Church Plants en is een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt vanuit het verlangen dat verschillende culturen in Nederland, en via hen in de thuislanden het Woord van God mogen ontvangen. We geloven dat het stichten van nieuwe gemeenten Bijbels bezien een goede weg is om mensen gepassioneerde volgelingen van Jezus te zien worden. Daarom wil ICP bestaande kerken motiveren en toerusten om interculturele dochtergemeenten te planten.

ICP heeft een sterk missionaire en interculturele focus. Genade is de kern van waaruit ICP haar werk doet. Wij combineren gezonde en stevige theologie met een grote openheid voor alles wat de Geest van God in de wereldwijde gemeente van Jezus bewerkt. Wij accepteren de theologische eigenheid van de projecten die we ondersteunen. Bekijk ook de website van ICP: http://www.icpnetwork.nl